©2018 FLIP-IDEAL, Erasmus+ KA2 strategisch partnerschap project in de volwasseneneducatie (2018 - 2020). Dit project wordt financieel ondersteund door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Deze website is slechts een weergave van de mening van de schrijvers en de Commisie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Flipped Learning in het volwassenenonderwijs

Erasmus+ KA2 strategisch partnerschap project in de volwasseneneducatie (2018 - 2020)